Coronavirusberedskapen inom miljöministeriets förvaltningsområde

Coronavirusberedskapen inom miljöministeriets förvaltningsområde

Miljöministeriet och ministeriets förvaltningsområde följer intensivt coronavirusläget och de konsekvenser virusutbrottet har för bl.a. byggandet, bostadsproduktionen, avfallshanteringen och avloppsreningen. Miljöministeriet och ämbetsverken inom miljöförvaltningen har förberett sig på att reagera snabbt, om coronavirusets spridning kräver åtgärder.

Enligt nuvarande bedömning har miljöförvaltningens funktionsförmåga bibehållits. Hela förvaltningsområdet förbereder sig dock på kommande förändringar genom att prioritera uppgifter och planera vikariearrangemang.

Miljöministeriet har tillsatt en grupp som styr beredskapen med anledning av den störningssituation som coronaviruset orsakar. Ordförande för gruppen är kanslichef Hannele Pokka.

Miljöministeriets förvaltningsområde kommer under ledning av gruppen att

  • bereda sig på att upprätthålla de funktioner som är kritiska med tanke på samhällets funktion, bland annat avfallshanteringen och avloppsreningen. Miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet utarbetar rekommendationer om hur avfallshanteringen ska ordnas under coronavirusepidemin.
  • följa och bedöma de indirekta konsekvenser som coronaviruset har för byggandet, bland annat när det gäller tillgången på arbetskraft och byggprodukter.
  • följa och bedöma tillgången till finansiering och hur den fungerar särskilt i fråga om social bostadsproduktion.
  • utarbeta praktiska anvisningar för regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvarsområde för miljön med tanke på de åtgärder som coronaviruset orsakar.

Det lagstiftningsarbete som utförs vid miljöministeriet fortsätter så gott som planenligt under de närmaste veckorna, även om regeringens riktlinjer för att begränsa spridningen av coronaviruset kan göra det svårare att ordna öppna och omfattande samråd med intressegrupper och medborgare i de aktuella lagstiftningsprojekten.

Mer information

Jussi Salmi
kommunikationsdirektör
miljöministeriet
tfn 0295 250 263
jussi.salmi@ym.fi

Beredskapen vid Finlands miljöcentral

Finlands miljöcentral har definierat sina kritiska uppgifter och tryggandet av dem med tanke på beredskapen inför coronaviruset. Finlands miljöcentrals beredskapsgrupp följer läget dagligen.

Konsekvenser för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) betjänar också under undantagsförhållandena. Stödansökningar handläggs och beslut fattas i normal ordning, och även e-tjänsterna fungerar som normalt.

Konsekvenser för Forststyrelsens naturtjänster

  • Forststyrelsens kundservice har stängt i alla naturum, vid vetenskapscentret Pilke och vid andra kundserviceställen från och med den 16 mars tills vidare. Forststyrelsen informerar om sina tjänster på webben, i sociala medier och per telefon.
  • Forststyrelsens naturtjänster ordnar tills vidare inga offentliga tillställningar och gruppguidningar.
  • De stugor som kan hyras eller reserveras via Forststyrelsens naturtjänster är stängda 21.3–31.5.
  • Forststyrelsens Naturtjänster stänger dagstugor, rastkåtor, ödestugor och fågeltorn. En aktuell lista över stängda stugor och rastplatser: utinaturen.fi/stangdastugorochrastplatser

Antalet besökare i de naturområden som Forststyrelsen upprätthåller ökat så mycket att det ställvis varit mycket trångt på friluftslederna. Att röra sig i naturen är ett bra sätt att upprätthålla välbefinnandet också under de begränsningar som coronaviruset gett upphov till, men stora folksamlingar bör undvikas även i naturen. Det lönar att framför allt besöka skogar nära hemmet och mindre populära naturområden.

Allmän information om coronaviruset finns på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats. Den information som olika ministerier sammanställt om coronavirusets konsekvenser för olika förvaltningsområden finns samlad på statsrådets webbplats.

Via telefonrådgivningen på nummer 0295 535 535 får du allmän information om coronaviruset vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15. Utöver telefonrådgivningen är det också möjligt att få rådgivning per textmeddelande på numret 050 902 0163.

Publicerad 23.3.2020 kl. 17.24, uppdaterad 27.3.2020 kl. 17.14