Miljöministeriet begär kommentarer om tillägget till MKB-rapporten av Nordvästra Estlands vindkraftspark

Nyhet 30.8.2019 kl. 12.22

Miljöministeriet har fått från Estlands miljömyndigheter ett tillägg till MKB-rapporten om miljöeffekterna av vindkraftverket i nordväst Estland. Den 13 juli 2018 fattade det estniska miljöministeriet ett beslut att inte godkänna MKB-rapporten för projektet eftersom rapporten inte var lämplig och tillräcklig. Enefit Green AS (tidigare OÜ Nelja Energia), ansvarig för projektet, har slutfört MKB-rapporten efter ett beslut fattat av miljöministeriet.

Uppskattningsvis 107-182 vindkraftsverk har planerat att bygga i Estland, utanför nordvästra kusten av Hiiumaa. Kapaciteten för ett enda vindkraftsverk är planerad att vara 4-12 MW, och den totala kapaciteten för hela vindkraftsparken är 700-1100 MW. Vindkraftparken har föreslagits att bygga för grunt minst 12 kilometer utanför Hiiumaas kust.

Projektet omfattas av FN:s/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) och av Finlands bilaterala överenskommelse med Estland om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang. Miljöministeriet är i Finland den behöriga myndighet som avses i Esbokonventionen.

Det finns en möjlighet att lämna kommentarer till de dokument som Estland lämnat in. Kommentarer ska skickas till miljöministeriets registratorskontor (kirjaamo@ym.fi) senast 30.9.2019.

Mer information:

Specialisten Essi Römpötti, tfn 0295 250 048, fornamn.efternamn@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV