Miljöministeriet ber om utlåtanden om havsplanen för Estland

Nyhet 4.6.2019 kl. 11.43

Miljöministeriet ber myndigheter, invånare och sammanslutningar om utlåtanden och åsikter om utkastet till havsplanen för Estland och beskrivningarna av havsplanens miljökonsekvenser.

Miljöministeriet har tagit emot en underrättelse från Estlands miljömyndigheter om en havsplan för Estland och en miljöbedömning av havsplanen. I miljöbedömningen tillämpas konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) med tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar. Konventionen har arbetats fram inom FN:s ekonomiska kommission för Europa.

Synpunkter ska lämnas in till miljöministeriet senast 3.7.2019 genom att besvara en begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi eller genom att skicka synpunkterna per e-post till kirjaamo@ym.fi.

Mer information
konsultativ tjänsteman Lasse Tallskog, tfn 0295 250 284, fornamn.efternam@ym.fi