Gå till innehållet

Ansök om understöd för vindkraftsutbyggnad

Nyhet 24.6.2020 kl. 13.22

Nu utlyses de understöd för planläggning av vindkraftsutbyggnad som ingår i den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020. Anslaget riktas till landskapsförbund och kommuner för planläggning och tillståndsprocesser som styr utbyggnaden av vindkraft och för utredningar i anslutning till dem. Ansökningstiden är 24.6–24.9.2020.

Till utlysningen

Mer information

Sanna Jylhä, specialsakkunnig, miljöministeriet, sanna.jylha@ym.fi

Anna-Leena Seppälä, byggnadsråd, miljöministeriet, anna-leena.seppala@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV