Begäran om utlåtande om de miljökonsekvenser som naturgasledningsprojektet Nord Stream 2 beräknas ha för Finland när det gäller det nordvästra sträckningsalternativet för den del av ledningen som anläggs i danskt vatten

Nyhet 19.10.2018 kl. 15.39

De danska myndigheterna har bett miljöministeriet om kommentarer beträffande konsekvenserna för Finland när det gäller det nordvästra sträckningsalternativet för den del av naturgasledningen inom projektet Nord Stream 2 som anläggs i danskt vatten.

Miljöministeriet ber myndigheter, invånare och sammanslutningar om utlåtanden och åsikter om de miljökonsekvenser som det nordvästra sträckningsalternativet i Danmark beräknas ha för Finland. Synpunkter ska lämnas in till miljöministeriet senast fredagen den 14 december 2018 genom att besvara en begäran om utlåtande som publicerats i Utlåtande.fi eller genom att skicka synpunkterna per e-post till kirjaamo@ym.fi.

Mer information

Lasse Tallskog, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 284, fornamn.efternamn@ym.fi