Gå till innehållet

Begäran om utlåtande om strategin och åtgärdsplanen för skyddet av flodpärlmusslan 2020-2030

Nyhet 1.7.2020 kl. 15.47

Miljöministeriets begär utlåtanden om strategin och åtgärdsplanen för skyddet av flodpärlmusslan 2020–2030. Utlåtanden kan lämnas till den 31 augusti 2020 via webben.

Flodpärlmusslan är ytterst utrotningshotad i Finland och enligt naturvårdslagen en art som kräver särskilt skydd. I Finland finns fortfarande cirka 120 flodpärlmusslor i floder och bäckar, huvudsakligen i Nordost och Lappland. Flodpärlmusslan fortplantar sig bara i cirka 50 floder, och endast i några av dem kan musselbeståndet klassificeras som livskraftigt.

Målen för strategin och åtgärdsplanen är livskraftiga musselbestånd i artens hela naturliga förekomstområde och en gynnsam skyddsnivå. Delmålen är att bevara de existerande bestånden och att förbättra de försvagade beståndens livskraftighet. År 2025 görs en mellanutvärdering.

Ytterligare information

Esko Hyvärinen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 094, esko.o.hyvarinen@ym.fi
(på plats i augusti)

Olli Ojala, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 039, olli.ojala@ym.fi
(på plats i augusti)

  • FI
  •  
  • SV