Miljökonsekvensbedömning för planerad utbyggnad av slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall i Sverige

Nyhet 8.3.2018 kl. 8.18

Finland har av myndigheterna i Sverige tagit emot en underrättelse om MKB-förfarande för utökning av befintligt slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall i Forsmark, Östhammars kommun i Sverige. Det projektansvariga bolaget är Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). Projektet omfattas av FN:s/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen).

Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland har möjlighet att framföra sina åsikter om resultatet av miljökonsekvensbedömningen till de delar konsekvenserna kan anses sträcka sig till Finland.

Skriftliga utlåtanden om miljökonsekvensbedömningen och dess resultat kan lämnas in till miljöministeriet senast den 9 april 2018. Postadress: Miljöministeriet, PB 35, 00023 Statsrådet, e-post: kirjaamo(at)ym.fi

Handlingarna finns till påseende på internet på adressen

Mer information

Konsultativ tjänsteman Lasse Tallskog, tfn 050 413 0550, fornamn.efternamn@ym.fi