Miljöministeriet ber om utlåtanden gällande den danska delen av  naturgasledningsprojektet Nord Stream 2 

Nyhet 14.5.2019 kl. 13.32

De danska myndigheterna har bett miljöministeriet om kommentarer beträffande konsekvenserna för Finland när det gäller det sydöstra sträckningsalternativet för den del av naturgasledningen inom projektet Nord Stream 2 som anläggs i danskt vatten.

Miljöministeriet ber myndigheter, invånare och sammanslutningar om utlåtanden och åsikter om de miljökonsekvenser som det sydöstra sträckningsalternativet i Danmark beräknas ha för Finland. Synpunkter ska lämnas in till miljöministeriet senast fredagen den 28 juni 2019 genom att besvara en begäran om utlåtande som publicerats i Utlåtande.fi eller genom att skicka synpunkterna per e-post till kirjaamo@ym.fi.

Mer information

Lasse Tallskog, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 284, fornamn.efternamn@ym.fi