Det riksomfattande Gröna Året nådde sin kulmen – Forststyrelsens fåraherdeveckor Finlands bästa landskapsprojekt

Pressmeddelande 27.10.2016 kl. 10.38

Miljöministeriet och Grönmiljöförbundet informerar

Avslutningsseminariet för Gröna Året 2016 (Valtakunnallinen Vihervuosi) hölls den 27 oktober i Ständerhuset i Helsingfors. Temat för Gröna Året var Hållbart finländskt landskap, och under årets lopp har det runtom i landet arrangerats över 400 evenemang för en trivsammare närmiljö.

Den breda mångfalden av evenemang visar att en trivsam miljö uppfattas som viktig och att man är redo att arbeta för den på många olika sätt. Till Gröna Årets program hörde bland annat Trädkramarveckan, tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt, fototävlingen #YmpäristönVärit och kampanjen Mun maisema.

”Gröna Året har visat att landskapet är en källa till både fysiskt och psykiskt välmående. Att ta hand om våra landskap, kulturmiljöer och grönområden är en viktig samhällelig uppgift, en del av den hållbara utvecklingen och ett sätt att trygga medborgarnas välmående, sade miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka som öppnade evenemanget i Ständerhuset.

Temaårets höjdpunkter lyftes fram

lammaspaimenviikot
© Bild: Eveliina Nygren, Forststyrelsen

Under det avslutande evenemanget belönades Finlands bästa landskapsprojekt med ett pris. Diplomet för det bästa projektet delades ut av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och gick till Fåraherdeveckorna arrangerade av Forststyrelsens naturtjänst. Projektet representerar Finland i Strasbourg och tävlar där om Europarådets landskapspris. WWF Finland belönades med ett hedersomnämnande för sin talkolägerverksamhet.

I samband med evenemanget offentliggjordes också vinnarna i Gröna Årets fototävling #YmpäristonVärit. Bland mer än 2 400 bidrag korades Jyväskyläbon Kari Manner som vinnare med sin storslagna fågelbild tagen på den egna bakgården.

Under avslutningsevenemanget för Gröna Året presenterades också andra höjdpunkter från det gångna året, bland annat inspirerande stadsodlingar i Åbo, lekparkssurfing och huvudstadsregionens grönskande festivaler. Publiken fick också höra om kriterierna för hållbart miljöbyggande som utarbetats under året, och om de utmaningar som de innebär för den gröna sektorn.

Under evenemanget delades det ut 26 Gröna Året-medaljer för gott miljöarbete. Meriterade personer, projekt och andra aktörer från olika delar av Finland belönades.

I samband med evenemanget planterades till Gröna Årets ära ett bergkörsbärsträd på Ständerhusets gård. Ordförande för Gröna Årets ledningsgrupp, Sirpa Pietikäinen, lovade att ofta besöka trädet och krama det. För musiken på evenemanget stod musikern Paleface. 

Vihervuosi – Gröna Året 2016 är ett temaår som namngetts av miljöministeriet och som har som mål att inspirera enskilda personer, sammanslutningar, organisationer och företag att agera för en bättre och trivsammare livsmiljö. Grönmiljöförbundet har ansvarat för samordningen av temaåret. Republikens president Sauli Niinistö är Gröna Årets beskyddare.

Mer information:

Seppo Närhi, generalsekreterare, Grönmiljöförbundet rf, tfn 0400 419 085, fornamn.efternamn@vyl.fi (Vihervuosi – Gröna Året 2016, arbetsgruppen KESY, medaljörer för Gröna Året)

Tiia Naskali, projektsekreterare, Grönmiljöförbundet, tfn 050 4381 860, etunimi.sukunimi@vyl.fi (Vihervuosi – Gröna Året 2016)

Annika Uddström, tävlingssekreterare, Finlands miljöcentral, tfn 040 746 8180, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (Finlands bästa landskapsprojekt)

Tiina Hakkarainen, kundservicechef, Forststyrelsen, naturtjänster, tfn 040 767 3038, fornamn.efternamn@metsa.fi (Fåraherdeveckorna)

Anu Vauramo, specialplanerare, Forststyrelsen, naturtjänster, tfn 040 530 5216, etunimi.sukunimi@metsa.fi (Fåraherdeveckorna)

  • FI
  •  
  • SV