Kampanjen min naturgåva till hundraåringen inleds

Pressmeddelande 11.1.2017 kl. 13.02

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet informerar

suomi100logo
 

Med tanke på 100-årsjubileet för Finlands självständighet inleds kampanjen Min naturgåva till hundraåringen, där markägare uppmuntras att inrätta naturskyddsområden på sina marker. Staten går med i kampanjen med en motsvarande skyddsinsats. Skyddet genomförs på frivillig basis och utan ersättning genom att man inrättar ett privat naturskyddsområde enligt naturvårdslagen. Kampanjen gäller alla privata markägare, även företag och stiftelser.

Kampanjen genomförs en enda gång, och det sker under 2017. Målet med kampanjen är att varje landskap ska få minst 100 hektar nya permanenta skyddsområden som fortfarande ägs av markägaren. De områden som skyddas kan bestå av t.ex. skogs- eller myrmark.

De områden som erbjudits som skyddsobjekt inom ramen för kampanjen presenteras på webbplatsen luontolahjani.fi, som också innehåller mer information om kampanjen samt en ansökningsblankett för markägare. I sociala medier kan hashtaggen #luontolahjani användas.

Kärkihankelogo_sv
 

Staten vill också uppmana kommuner, församlingar och andra allmännyttiga aktörer att skydda markområden med tanke på jubileumsåret. De donationer som offentliga samfund gör ökar dock inte statens skyddsinsats i kampanjen.

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen sammankallade i januari 2016 en bred skara intressentgrupper inom skogsbranschen till diskussioner om hållbar användning av skogarna i ett läge där finansieringen av naturvården har skurits ned och man samtidigt vill öka avverkningen med tanke på den växande bioekonomins behov. Målet med denna s.k. rundabordsprocess har varit att nå samsyn och hitta nya metoder och insatser för att skogarnas biologiska mångfald ska tryggas. Under rundabordsdiskussionerna har statliga och privata aktörer samt organisationer tillsammans kommit överens om hur kampanjen ska genomföras.

Mer information:

Päivi Gummerus-Rautiainen, överinspektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 240, fornamn.efternamn@ym.fi

Katja Matveinen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 287, fornamn.efternamn@mmm.fi

  • FI
  •  
  • SV