Klimatförhandlingarna i Katowice förs nu på ministernivå – minister Tiilikainen har blivit kallad att facilitera förhandlingarna om anpassningen

Pressmeddelande 11.12.2018 kl. 13.03

De förhandlingar om reglerna för klimatavtalet från Paris som förs under FN:s klimatmöte i Katowice i Polen fortsätter, nu med förstärkning av ländernas ministrar. Ordförandelandet Polen har kallat vissa ministrar facilitera förhandlingarna om de svåraste frågorna kring Parisavtalets regelbok. Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen leder tillsammans med Gambias miljö-, klimat- och naturresursminister Lamin Dibba de förhandlingar som gäller anpassningen till klimatförändringen.

”Det är en ära att få ta ledaransvar, men förhandlingarna är inte lätta, för det är bland annat många utmanande finansieringsfrågor som är kopplade till anpassningen. Vi försöker på alla sätt hitta en lösning som alla parter kan godta”, säger minister Tiilikainen.

De konsultationer som förs under ledning av andra ministerpar handlar om transparensen i genomförandet av Parisavtalet, finansieringsfrågor, utsläppsminskningar, marknadsmekanismer och den översyn av avtalet som ska göras vart femte år och som innebär en skärpning av målen för utsläppsminskningen.

Den politiska Talanoa-dialogen inleddes på tisdagen

På tisdagen inleddes Talanoa-dialogen mellan ministrarna i Katowice. Minister Tiilikainen framhöll i sitt anförande betydelsen av en rättvis omställning för att klimatåtgärderna ska kunna godtas.

”Vi står inför en radikal ekonomisk omställning till cirkulär ekonomi som utgår från hållbart och effektivt nyttjande av energi och material. Det står klart att denna omställning inte är lätt och att alla inte behandlas på samma sätt. Vi måste förebygga polarisering i samhället genom att omsorgsfullt planera varje steg mot ett utsläppsfritt samhälle och minimera de negativa verkningarna, i synnerhet för de mest utsatta. Detta har också varit ett centralt tema i de nationella Talanoa-dialoger som vi under det gångna året har fört med centrala intressegrupper”, konstaterade ministern.

”Ingen får lämnas på efterkälken, det är också en av principerna i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Samma princip bör också tillämpas i verkställandet av klimatpolitiken”, sammanfattade Tiilikainen.

Mer information:

Taru Savolainen, minister Tiilikainens specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 040 535 8622, fornamn.efternamn@ym.fi

Outi Honkatukia, chefsförhandlare i klimatfrågor, miljöministeriet, tfn 050 341 1758, fornamn.efternamn@ym.fi

Marjo Nummelin, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 227, fornamn.efternamn@ym.fi

Riikka Lamminmäki, kommunikationsexpert, miljöministeriet, tfn 050 576 2604, fornamn.efternamn@ym.fi (förfrågningar om intervjuer med minister Tiilikainen och förhandlarna under klimatmötet)