Leena Ylä-Mononen utnämnd till överdirektör vid miljöministeriet

Pressmeddelande 31.1.2019 kl. 13.33

Statsrådet har utnämnt Leena Ylä-Mononen till överdirektör vid miljöministeriet för tiden 1.4.2019–31.3.2024. Överdirektören är chef för ministeriets miljövårdsavdelning.

Miljövårdsavdelningen svarar bl.a. för frågor som rör begränsning av klimatförändringen, avfall, bekämpning av miljöskador, hållbar konsumtion och miljöteknik. Avdelningen svarar också för utveckling av lagstiftningen inom ansvarsområdet, miljöövervakning och informationssystem samt för forskning, utveckling och planering inom området.

Leena Ylä-Mononen, som i dag den 31 januari 2019 har utnämnts till tjänsten som överdirektör, är utbildad agronomie- och forstmagister. Hon har sedan 2007 arbetat på Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), först som enhetschef och sedan 2010 som direktör. Ylä-Mononen arbetade före det bl.a. vid Europeiska kommissionen (2002–2007) som nationell expert och sakkunnig. Åren 1995–2001 arbetade hon vid Finlands miljöcentral som ledare för ett resultatområde och år 1997 vid miljöministeriet som överinspektör.

Tjänsten som överdirektör söktes av 17 personer inom utsatt tid.

Mer information

Hannele Pokka
kanslichef
0295 250 234
fornamn.efternamn@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV