Minister Tiilikainen till FN:s miljöförsamling i Nairobi

Pressmeddelande 11.3.2019 kl. 11.33

”Nya, innovativa lösningar krävs för att lösa hållbarhetskrisen – cirkulär ekonomi i nyckelroll”

FN:s miljöförsamling sammanträder till sitt fjärde möte (UNEA4) i Nairobi i Kenya den 11–15 mars. Temat för mötet är innovativa lösningar för hållbar produktion och konsumtion.

”Vi förbrukar kontinuerligt mer naturresurser än vad jordklotet hinner producera. Med våra handlingar bidrar vi kraftigt till förlusten av biologisk mångfald och till klimatförändringen. Vi behöver nu verkligen nya, innovativa lösningar på överkonsumtionen och den akuta hållbarhetskrisen, och sådana lösningar finns exempelvis inom cirkulär ekonomi”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, som representerar Finland i UNEA.

FN:s naturresurspanel publicerar i samband med mötet, tisdagen den 12 mars, en naturresursrapport (Global Resources Outlook 2019) som visar att den globala materialanvändningen orsakar en stor del av de mest akuta miljöproblemen.

”Vi kan inte fortsatta i samma spår, utan vi måste hitta alternativ till den utveckling som orsakar miljöproblemen. Såväl förvaltningen som företagsvärlden bör ta in hållbarhet i verksamhetens kärna. Samtidigt som vi minskar skadorna kan vi skapa nya former av nytta”, säger Eeva Primmer, forskningsdirektör vid Finlands miljöcentral och medlem av naturresurspanelen.

Panelen offentliggör också en annan rapport som ska stödja företagen i deras strategiska beslutsfattande och i arbetet kring lösningar.

FN:s miljöförsamling UNEA eftersträvar politiska löften om åtgärder som främjar bl.a. hållbar konsumtion, hållbar produktion och cirkulär ekonomi samt beslut som bl.a. kan stärka den internationella miljöförvaltningen och tygla de problem som marint plastskräp och kemikalier orsakar.

Miljöförsamlingen, som sammanträder med två års mellanrum, sammanställer en lägesöversikt över det splittrade miljöavtalssystemet och beaktar tvärsektoriella och aktuella teman som inte faller under något internationellt miljöavtal.

Finland, Japan och Kenya leder diskussionen om främjande av cirkulär ekonomi

Fredagen den 15 mars kommer Finland att tillsammans med Japan och Kenya ordna en lunch med temat cirkulär ekonomi för de ministrar som deltar i mötet. Lunchseminariet öppnas av FN:s biträdande generalsekreterare Amina J. Mohammed. Ministrarna får ta del av inledande anföranden om bl.a. det forum för cirkulär ekonomi (WCEF) som hölls i Yokohama i oktober och om den internationella resurspanelen (IRP). Under lunchseminariet behandlas konkreta politikåtgärder och exempel på olika länders innovationer inom cirkulär ekonomi.

I samband med miljöförsamlingens möte kommer minister Tiilikainen att ha flera bilaterala möten med bl.a. den nya generaldirektör för FN:s miljöprogram Inger Andersen och miljöministern i Chile, som är värdland för nästa klimatkonferens, Carolina Schmidt.

I anslutning till miljöförsamlingen i Nairobi ordnas också klimattoppmötet One Planet Summit, där Frankrikes president Emmanuel Macron och Kenyas president Uhuru Kenyatta står värdar tillsammans med FN:s generalsekreterare Antonio Guterres och Världsbankens Kristalina Georgieva. Målet med toppmötet är att påskynda klimatåtgärderna framför allt i Afrika. Finland representerades vid mötet av minister Tiilikainen.

Mer information

Marjaana Kokkonen, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 250 025, fornamn.efternamn(at)ym.fi

Maria Laamanen, miljöråd, (marint plastskräp), tfn +358 295 250 359, fornamn.efternamn(at)ym.fi

Annika Lindblom, ledande sakkunnig, (hållbar konsumtion och produktion, seminariet om cirkulär ekonomi), tfn +358 295 250 163 fornamn.efternamn(at)ym.fi

Merja Saarnilehto, programchef, (rapporten Global Resources Outlook 2019), tfn +358 295 250 259, fornamn.efternamn(at)ym.fi