Nya direktörer har utnämnts för NTM-centralernas ansvarsområde för miljö och naturresurser

Pressmeddelande 20.11.2019 kl. 9.22

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen utnämnde den 18 november 2019 direktörer för ansvarsområdet för miljö och naturresurser vid närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Tjänsterna tillsätts för en period på fem år.

De utnämnda direktörerna ska leda sitt ansvarsområde och svara för att verksamheten leder till resultat och resultatmålen nås. Till ansvarsområdet för miljön och naturresurserna hör uppgifter inom miljövård, områdesanvändning, styrning av byggandet, vård av kulturmiljön, bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald samt användning och vård av vattenresurser.

I uppgifterna ingår dessutom att bevaka allmänt intresse i miljö- och vattenärenden, producera och distribuera miljöinformation och förbättra miljömedvetenheten, förebygga och bekämpa miljöskador och miljöolägenheter, sköta statens vattenrättsliga tillstånd och privaträttsliga avtal och sörja för genomförandet av miljö-, vattenförsörjnings- och vattendragsarbeten.

Sammanlagt 56 personer sökte tjänsterna som direktör för ansvarsområdet för miljö och naturresurser vid NTM-centralerna.

De personer som utnämnts till tjänsterna för 1.1.2020–31.12.2024

NTM-centralen i Södra Savolax

Diplomingenjör, överdirektör Pekka Häkkinen

NTM-centralen i Södra Österbotten

Arkitekt, förvaltningsmagister, planeringsdirektör Karoliina Laakkonen-Pöntys

NTM-centralen i Tavastland

Diplomingenjör, överdirektör Tommi Muilu

NTM-centralen i Sydöstra Finland

Diplomingenjör, överdirektör Leena Gunnar

NTM-centralen i Kajanaland

Filosofie doktor, enhetschef Sari Myllyoja

NTM-centralen i Mellersta Finland

Filosofie kandidat, direktör Kari Lehtinen

NTM-centralen i Lappland

Arkitekt, direktör Timo Jokelainen

NTM-centralen i Birkaland

Filosofie magister, specialsakkunnig Mari Rajala

NTM-centralen i Norra Karelen

Diplomingenjör, direktör Janne Kärkkäinen

NTM-centralen i Norra Savolax

Diplomingenjör, direktör Jari Mutanen

NTM-centralen i Norra Österbotten

Diplomingenjör, överdirektör Jonas Liimatta

NTM-centralen i Nyland

Agronomie- och forstmagister, direktör Satu Pääkkönen

NTM-centralen i Egentliga Finland

Diplomingenjör, direktör Olli Madekivi

Mer information

Hannele Pokka
kanslichef
0295 250 234
hannele.pokka@ym.fi

Pirkko Oilinki-Nenonen
miljöråd
0295 250 213
pirkko.oilinki-nenonen@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV