Den andra etapplandskapsplanen för Birkaland fastställdes

Pressmeddelande 25.11.2013 kl. 9.29

Miljöministeriet fastställde den 25 november 2013 Birkalands etapplandskapsplan för trafik och logistik. Planen inbegriper projekt för att förbättra bannätet och huvudvägnätet i Birkaland samt områden för utvecklande av markanvändningen baserat på läget ur trafiksynpunkt.  Etapplandskapsplanen kompletterar den landskapsplan för Birkaland som fastställdes 2007.

Såsom banor som märkbart ska förbättras anvisas banavsnitten Tammerfors–Valkeakoski, Tammerfors–Parkano, Tammerfors–Sastamala och Orivesi–Jämsä samt som långtidsreserveringar ett behov av en direktbana väster om Tammerfors och behov av en spårförbindelse från direktbanan till stambanan söder om Tammerfors. Med denna beteckning för förbindelsebehov tas det ställning till behovet av spårförbindelser, inte deras sträckning.

Det föreslås också att huvudvägnätet ska utvecklas. Planen innehåller bl.a. en ny väglinje för riksväg 3 på sträckan Ylöjärvi–Tavastkyrko, betydliga förbättringar av riksvägssträckorna Marjamäki–Kulju och Ackas–Urjala samt några planskilda anslutningar på de nuvarande huvudvägarna.

Med beteckningar för utvecklande av markanvändningen på lång sikt förbereds en förflyttning av rangerbangården i Tammerfors, anläggande av andra startbana på Tammerfors-Birkala flygplats samt lokalisering av företagsverksamhet och service.

Det lämnades in fyra besvär om planen, och samtliga förkastades. Besvären gällde bl.a. sträckan Ylöjärvi–Tavastkyro på riksväg 3, behovet av en spårförbindelse för direktbanan väster om Tammerfors samt antalet nya vägprojekt.

Mer information

Specialsakkunnig Agneta Nylund, miljöministeriet, tfn 0295 250 210, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV