Informationssystemet för energicertifikat ger mer jämförelsematerial

Pressmeddelande 4.12.2014 kl. 16.39

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen om ett informationssystem för byggnaders energicertifikat. Det nya informationssystemet ska förvaltas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Lagen är teknisk, men det behövs för att dataskyddet ska kunna garanteras på behörigt sätt och för att det ska vara möjligt att övervaka de certifikat som upprättas.

Informationssystemet samlar alla energicertifikat i en och samma tjänst och ger bättre möjligheter till jämförelse mellan uppgifterna i certifikaten. ARA kan i fortsättningen ta fram nödvändigt jämförelsematerial om energicertifikaten, t.ex. sammanfattande rapporter per område, byggnadsår eller hustyp. Utöver jämförelsematerial får de som beställer energicertifikat också mer information om behöriga upprättare av energicertifikat.

Informationssystemet för energicertifikat innehåller tre register. I registret över upprättare samlas information om behöriga upprättare av energicertifikat. Endast personer som nämns i registret får upprätta energicertifikat. Registret över energicertifikat innehåller uppgifter om byggnader och deras energicertifikat. Det tredje registret innehåller tillsynsuppgifter.

Avsikten är att de uppgifter som finns i registret över upprättare och i registret över energicertifikat ska tillhandahållas offentligt på den webbplats som upprätthålls för registret över energicertifikat till den del det är möjligt att tillhandahålla en offentlig informationstjänst. På grund av skyddet för personuppgifter kommer inga specificerade uppgifter om certifikat för småhus att tillhandahållas i informationstjänsten. Av de uppgifter som ingår i registret över upprättare kommer webbplatsen att visa upprättarens namn och behörighetsnivå och behörighetens giltighetstid samt information om upprättarens verksamhetsområde. Om upprättaren så vill, kan också en större mängd information vara offentlig.

Enligt propositionen ska den som upprättar energicertifikat i fortsättningen föra in uppgifterna om certifikatet i informationssystemet och även signera certifikatet elektroniskt. Genom systemet kan det också tas utskrifter av energicertifikaten.

Lagen avses träda i kraft så snabbt som möjligt efter att den har behandlats i riksdagen.

Mer information

Lagstiftningsrådet Riitta Kimari, miljöministeriet, tfn 0295 250 127, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Överingenjör Maarit Haakana, miljöministeriet, tfn 0295 250 069, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV