Klimatkonferensen i Lima inleds på måndag

Pressmeddelande 28.11.2014 kl. 9.43

På måndag, den 1 december, inleds nästa partsmöte för internationella klimatförhandlingar i Lima i Peru. Under den två veckor långa konferensen utarbetas det nya, omfattande klimatavtal som enligt planerna ska ingås i Paris i december 2015 och träda i kraft 2020.

"Konferensen i Lima har en mycket central roll när det gäller att få till stånd ett nytt klimatavtal nästa år. Inför mötet i Paris får det inte finnas för många öppna frågeställningar, utan man måste hitta svar på de centrala frågorna redan nu. De utsläppsminskningsmål som EU, Kina och USA har fastställt under höstens gång skapar en god grund för förhandlingarna", säger miljöminister Sanni Grahn-Laasonen.

Målet för konferensen i Lima är att besluta om det nya avtalets centrala element och komma en bit bra på väg med den egentliga förhandlingstexten inför mötet i Paris. Ett utkast till förhandlingstext ska vara färdigt i maj 2015. Avsikten är att utarbeta det nya avtalet på så sätt att länderna senast i mars ska meddela vad de är beredda att tillföra avtalet. I Lima ska det avtalas om hurdana nationella insatser det kunde vara fråga om och hur dessa bör beskrivas. Det kommer också att diskuteras hur utsläppen kunde minskas ännu effektivare redan före 2020.

"I Lima måste det bl.a. fastställas om de nationella insatserna utöver utsläppsminskningar även kunde bestå i t.ex. finansiella åtaganden eller åtgärder för anpassning. Finland och EU har ansett det vara viktigt att de framställningar som görs i mars koncentrerar sig på utsläppsminskningsmålen för att dessa ska hinna bli klara i tid och kunna bedömas före mötet i Paris. Det vore bättre att behandla klimatfinansieringen och anpassningen separat som en del av Parisavtalet", berättar chefsförhandlare Harri Laurikka.

Den finska delegationen leds av miljöminister Sanni Grahn-Laasonen den 9–12 december. Ministern deltar i högnivåförhandlingar om bl.a. klimatfinansiering. I bilaterala förhandlingar träffar Grahn-Laasonen även ministrar från länder som har en nyckelroll i sammanhanget.

Under den första veckan av konferensen förs förhandlingar på tjänstemannanivå, och delegationen leds då av chefsförhandlare Harri Laurikka från miljöministeriet.

På miljöministeriets blogg och på miljöministeriets och chefsförhandlare Laurikkas Twitterkonton kan man följa med Limakonferensen och Finlands delegations arbete.

Mer information

Chefsförhandlare Harri Laurikka, miljöministeriet, +358 295 250 156, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (i Lima 1–13 december)

Miljöministerns specialmedarbetare Aino Salo, miljöministeriet, +358 50 306 9599, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (i Lima 9–13 december)

Kommunikationsexpert Riikka Lamminmäki, miljöministeriet, +358 50 524 5269, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (i Lima 9–13 december, förfrågningar om intervjuer med miljöministern och förhandlarna)

Obs! Tidsskillnad -7 (GMT -5)

  • FI
  •  
  • SV