Minister Tiilikainen kandidat till valet av direktion för FN:s miljöförsamling

Pressmeddelande 29.11.2017 kl. 12.16

Temat för mötet i miljöförsamlingen, som inleds på måndag, är förebyggande av föroreningar

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen har nominerats som EU:s och de andra västländernas kandidat till direktionen för FN:s miljöförsamling (UNEA).

Direktionen, som har tio medlemmar, svarar i synnerhet för politiska frågor på hög nivå, t.ex. temat för miljöförsamlingens möten och samarbetet mellan FN:s miljöprogram och FN:s generalförsamling. Direktionens mandatperiod avslutas med miljöförsamlingens fjärde möte, som hålls i början av våren 2019.

”Jag är glad över det visade förtroendet. Jag ser kandidaturen som ett erkännande för våra ihärdiga strävanden att lyfta in miljöfrågorna i den internationella politikens centrum. Finlands mål är att FN:s miljöprogram ska bli en jämstark aktör bland andra centrala FN-organisationer”, säger minister Tiilikainen.

Det tredje mötet i FN:s miljöförsamling (UNEA3) inleds måndagen den 4 december i Nairobi. Huvudtemat för mötet är förebyggande av föroreningar. Målet är att under mötet fatta beslut som rör bl.a. luftföroreningar, plastavfall i havet samt miljö och hälsa. Den nya direktionen väljs under den avslutande mötesdagen, dvs. den 6 december.

Mer information:

Taru Savolainen, minister Tiilikainens specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 040 535 8622, fornamn.efternamn@ym.fi

Tuulia Toikka, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 040 552 4054, fornamn.efternamn@ym.fi