Gå till innehållet

Ny förordning möjliggör byggande av små studentbostäder

Pressmeddelande 20.12.2017 kl. 15.53

Miljöministeriet har i dag utfärdat en förordning om bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2018. En av de mest centrala ändringarna gäller minimistorleken för bostäder för studerande.

I likhet med de tidigare bestämmelserna ska lägenhetsarean i en bostadslägenhet också i fortsättningen vara minst 20 kvadratmeter, utom i fråga om studentbostäder. I studentbostäder får det personliga utrymmet vara 16 kvadratmeter, förutsatt att gemensamma utrymmen i samma byggnad utökar den yta som står till de boendes förfogande. Med studentbostäder avses bostäder avsedda för personer som deltar i utbildning som berättigar till studiestöd enligt lagen om studiestöd. Detta motsvarar den praxis som gäller i Sverige.

”Jag hoppas att denna ändring ska påskynda byggandet av nya studentbostäder med innovativa planlösningar och på det viset lindra bristen på studentbostäder”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Förordningen om bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen ersätter den nuvarande förordningen om bostadsplanering (del G1 i Finlands byggbestämmelsesamling, 2004). Innehållet i den nya förordningen baserar sig i huvudsak på gällande reglering, men den förtydligar de krav som gäller bostadsbyggnader, planeringen av byggnadsplatser, egenskaperna hos de utrymmen som är avsedda för boende samt reparations- och ändringsarbeten.

Mer information:

Pekka Lukkarinen, överarkitekt, tfn 0295 250 171, fornamn.efternamn@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV