Rådig insats räddade akut hotad tumlare i Skärgårdshavet

Pressmeddelande 21.12.2018 kl. 8.00
Pyöriäinen vapaana
© Anna-Silja Suutarinen

En tumlare som fastnat i ett laxnät i Skärgårdshavet kunde räddas på Lillandet i Nagu. Räddningsinsatsen var verkligt betydelsefull, för tumlarpopulationen klassificeras som akut hotad i Egentliga Östersjön. Det finns endast omkring 500 tumlarindivider kvar. I Finland påträffas tumlare regelbundet ute på de öppna havsområdena i sydväst och i sällsynta fall också vid kusten.

Anna-Silja Suutarinen och Kimmo Kallinen i Käldinge på Lillandet i Nagu möttes den 13 december av en rejäl överraskning när de tog upp näten: en tumlare hade fastnat i det nät som lagts ut vid hemstranden. Tumlaren var vid liv, och efter en räddningsinsats på ca 15 minuter kunde djuret släppas ut i strandvattnet. Tumlaren simmade snart vidare och såg ut att ha klarat sig utan större skador.

”Vi började kalla den Lucia, eftersom det var Luciadagen. Lucia vilade en stund i strandbrynet och fortsatte sedan sin färd, så att vi stundvis såg ryggfenan skymta ovanför vattenytan. Det här var ett minne för livet”, beskriver Anna-Silja Suutarinen, som deltog i räddningsinsatsen.

Östersjöns enda valart

Tumlaren (Phocoena phocoena) är den enda valarten som regelbundet påträffas i Östersjön. Endast ett fåtal tumlare rör sig i de finska vattnen.

"En oerhört fin insats, såvitt jag vet är det här också den första tumlare som fotograferats i finska vatten på över 20 år. Av storleken att döma verkar det vara fråga om en ung individ, som sannolikt är född i fjol. Tack vare akustisk övervakning vet man att tumlare förekommer ute på öppna havet i sydväst. Ett fåtal förekommer också i kustvattnen, så tumlaren hör fortfarande till våra arter. Det är dock närmast en lyckträff att få syn på en tumlare, så sällsynta är de", konstaterar projektchef Olli Loisa vid Åbo yrkeshögskola som ansvarar för artuppföljningen.

"Fiskarnas föredömliga räddningsinsats är synnerligen viktig. Tumlarpopulationen i Egentliga Östersjön består endast av ca 500 individer, så varje individ är värdefull med tanke på populationens fortlevnad", tackar konsultativa tjänstemannen Penina Blankett, som vid miljöministeriet ansvarar för frågor som rör tumlarskyddet.

Ännu för hundra år sedan var det relativt vanligt att få syn på en tumlare i de finska kustområdena. Tumlarbeståndet i Östersjön minskade dock drastiskt i början av 1900-talet, bl.a. till följd av miljögifter och för att arten blivit oönskad bifångst i samband med fiske. Utöver detta bedöms störningar till följd av mänsklig aktivitet, såsom undervattensbuller, i dag utgöra de största hotfaktorerna.

Mer information:

Olli Loisa, projektchef, Åbo yrkeshögskola, tfn 050 598 5743, fornamn.efternamn@turkuamk.fi

Anna-Silja Suutarinen, tfn 040 503 2933

Penina Blankett, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 058,

fornamn.efternamn@ym.fi

Bifogade bilder får användas av medierna i samband med nyhetsrapportering i ämnet. Fotografens namn, Anna-Silja Suutarinen, bör nämnas.

  • FI
  •  
  • SV