Pressmeddelanden 2019 - pressmeddelanden

1
2
3
4
Nästa Sista

Publicerad
Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik inledde sin verksamhet – utredningar som stöder målet om klimatneutralitet ska inledas snabbt

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik sammanträdde första gången torsdagen den 22 augusti under ledning av miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. Ministerarbetsgruppen ska med beakta...

22.8.2019
Miljöministeriets förslag till förvaltningsområdets budget för 2020

I miljöministeriets förslag till budget för det egna förvaltningsområdet 2020 uppgår anslagen till sammanlagt 235,5 miljoner euro, vilket är 31,1 miljoner euro mer än för 2019. Ökningen beror framför ...

16.8.2019
IPCC: Markanvändningen spelar en stor roll i klimatförändringen - hållbart jord- och skogsbruk är en viktig del i bekämpningen av klimatförändringen

Enligt en färsk rapport från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC har den oerhört snabbt ökade markanvändningen försnabbat uppvärmningen av klimatet, ökenspridningen och utarmningen ...

8.8.2019
Klimatpanelens första mandattid utvärderades: panelens roll enligt klimatlagen har fullgjorts väl

En första extern utvärdering av Finlands klimatpanels verksamhet har tagits fram. Enligt utvärderingen har panelens arbete stärkt de vetenskapliga aspekterna i beslutsfattandet inom klimatpolitiken. S...

5.8.2019
I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser – Cirkulär ekonomi ger lösningar för hållbar användning av naturresurserna

De förnybara naturresurser som jordklotet kan producera i år har förbrukats måndagen den 29 juli. På mindre än sju månader förbrukar vi alltså de naturresurser som borde räcka ett helt år.

29.7.2019
Utkast till lag om en höjning av investeringsunderstödet för student- och ungdomsbostäder på remiss

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till proposition genom vilken det maximala belopp investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov, i det här fallet understöd som beviljas för st...

16.7.2019
Utredning: handel med kolsänkor förknippat med många utmaningar

Handel med kolsänkor är förknippat med många utmaningar, visar en utredning som Helsingfors universitet gjort på uppdrag av miljöministeriet. Enligt utredningen är de utsläppsminskningar som uppstår m...

15.7.2019
EU:s miljö- och klimatministrar: EU ska påskynda den ambitiösa politiken för cirkulär ekonomi

Huvudtemat den andra dagen vid det informella mötet mellan miljö- och klimatministrarna var utvidgning av den cirkulära ekonomin till nya områden. Ministrarna diskuterade den cirkulära ekonomins lösni...

12.7.2019
EU:s miljö- och klimatministrar: Klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald orsakad av överkonsumtion kräver gemensamma lösningar

Vid mötet mellan EU:s miljö- och klimatministrar diskuterade ministrarna hur EU:s klimatåtgärder och de internationella klimatåtgärderna kan påskyndas. Den första mötesdagens teman var EU:s långsiktig...

11.7.2019
Miljöministeriet finansierar forskning om användning av strukturkalk och fiberslam i vattenskyddet inom jordbruket

Miljöministeriet inleder forsknings- och utvecklingsprojekt om hur strukturkalk och fiberslam kan användas som vattenskyddsmetoder i jordbruket. Målet är att utreda vilken inverkan strukturkalk och fi...

10.7.2019
Förlusten av biologisk mångfald måste stoppas – miljöministrarna gjorde kraftigt ställningstagande för naturen under Trondheimkonferensen

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen gjorde tillsammans med miljöministrarna från 13 andra länder ett kraftigt ställningstagande för biologisk mångfald under Trondheimkonferensen den 2 juli. Mini...

2.7.2019
Miljö- och klimatminister Mikkonen deltar i konferens om biologisk mångfald i Trondheim

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen åker till Trondheim för att delta i en konferens om biologisk mångfald tisdagen den 2 juli. Konferensen, som ordnas för nionde gången, stöder arbetet i anslut...

1.7.2019
Miljö- och klimatminister Mikkonen till EU:s miljöråd i Luxemburg – på agendan återanvändning av vatten, hållbar kemikaliepolitik och EU:s klimatmål

Minister Krista Mikkonen reser till miljöministermötet i Luxemburg den 26 juni. Ministrarna ska bland annat diskutera EU:s klimatmål på lång sikt, hållbar kemikaliepolitik samt återanvändning av vatte...

25.6.2019
Rapportera observationer av den akut hotade Östersjötumlaren

Miljöministeriet och Ålands landskapsregering samlar åter in information om observationer av den akut hotade tumlaren i Östersjön. Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön, oc...

20.6.2019
De lagar som ska bidra till smidigare beviljande av miljörelaterade tillstånd träder i kraft 1.9.2020

De lagar som gäller modellen med ett enda serviceställe stadfästes i dag, den 19 juni, vid föredragningen för republikens president. Målet med reformen är att genom samordning av miljörelaterade tills...

19.6.2019
Den första klimatårsberättelsen överlämnas till riksdagen – Finland ser ut att uppnå utsläppsminskningsmålen för 2020 och 2030

Statsrådet överlämnade i dag sin första klimatårsberättelse till riksdagen. Enligt årsberättelsen kan Finland sannolikt nå de mål som ställts för både 2020 och 2030, när de åtgärder som listats i den ...

19.6.2019
Minister Mikkonen bjuder EU:s miljö- och klimatministrar till Finland för att diskutera hållbarhetskrisen

Finland vill lyfta upp hållbarhetskrisen och hur den kan lösas till kärnfrågor i EU-politiken. Även på det informella miljö- och klimatministermötet under Finlands EU-ordförandeskap är klimatförändrin...

19.6.2019
Utredningen om Pemars sanatorium färdig – stiftelse föreslås som ägare

Utredningen som undervisnings- och kulturministeriet och miljöministeriet har låtit göra om en kommersiellt livskraftig verksamhetsmodell är färdig. I utredningen föreslås att Egentliga Finlands sjukv...

18.6.2019
Utredning: Bostadslösheten har minskat tack vare olika program – arbetet mot bostadslöshet bör i fortsättningen stödjas i kommunerna

Att bostadslösheten har minskat i Finland är till stor del bostadslöshetsprogrammens förtjänst, visar en utredning som miljöministeriet låtit göra. I utredningen utvärderas genomförandet och effektern...

18.6.2019
Förhandlingarna om regler för marknadsmekanismerna fortsätter under klimatmötet i Bonn

Förhandlingarna under FN:s klimatkonvention fortsätter i Bonn i Tyskland den 17–27 juni 2019. Tjänstemannamötet ska fokusera på reglerna för genomförande av marknadsmekanismerna i Parisavtalet och bud...

17.6.2019

1
2
3
4
Nästa Sista