Gå till innehållet

Publikationer

Miljöministeriets publikationer

Miljöministeriets elektroniska publikationer finns i statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto.

Statsrådets gemensamma nätbokhandel säljer miljöministeriets publikationer i tryckt format.

Miljöministeriets broschyrer

Byggande och markanvändning

Kraft ur vinden – byggande av vindkraft som en del av livsmiljön, Augusti 2013 (pdf)
Så läser du energicertifikatet, Juni 2013 (pdf)

Miljövård

Gips, strukturkalk och fiberslam – det lönar sig att testa nya vattenskyddsmetoder, Augusti 2019 (pdf)
Programmet för effektiverat vattenskydd, Januari 2020 (pdf)
Avloppsvatten i glesbygden – så gör du, April 2017 (pdf)
Miljöskyddslagen skyddar mot förorening, September 2014 (pdf)
KULTU – smartare konsumtion, September 2013 (pdf)

Naturvård

Pyöriäisiä näkyvissä? Tumlare i sikte? , April 2015 (pdf)
Lämpliga objekt för för METSO-handlingsplanen, 2016 (pdf)
METSO – handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna, 2016 (pdf)
Broschyren om allemansrätten, Maj 2016
VELMU kartlägger biodiversiteten i den marina undervattensnaturen, Augusti 2010 (pdf)

Hävkraft från EU för miljöprojekt

Energiaeffektivitet vid ombyggnad och renovationer stöder stävjandet av klimatförändringen, September 2010 (pdf)

Miljöministeriets Faktablad

Fakta om miljöskydd

Stegvis avskaffning av fluorerade gaser, Maj 2014 (pdf)
Aktuellt om reformen av avfallslagen, Juli 2012 (pdf)
Viktiga tillstånd enligt vattenlagen, Januari 2012 (pdf)
Avloppsvatten i glesbygden – så gör du (April 2017, (pdf)

Fakta om klimatmötet i Paris

Vad är INDC? Frågor och svar om ländernas planerade nationellt fastställda bidrag till det nya klimatavtalet November 2015 (pdf)
Centrala förhandlingsfrågor om klimatavtalet i Paris November 2015(pdf)
Liten ordbok: Klimatförhandlingar-Finland November 2015 (pdf)

Fakta om byggandet

Snölast och takkonstruktionera Mars 2018 (pdf)

Fakta om boende

Ikä-Aske, Framförhållning bidrar till bra boende för äldre Juni 2014 (pdf)

Publicerad 8.5.2013 kl. 16.23, uppdaterad 9.1.2020 kl. 15.23