Publikationer

Miljöministeriets publikationer

Miljöministeriets elektroniska publikationer finns i statsrådets gemensamma publikationsarkiv VALTO. På ministeriets egen webbplats hittar du i fortsättningen ett urval elektroniska broschyrer, faktablad och fristående publikationer. Dessa finns under menyn till vänster.

Publikationsserier

  • Serien Miljön i Finland innehåller betydande forskningsrapporter, utredningar och arbetsgruppspromemorior.
  • Serien Miljöförvaltningens anvisningar innehåller föreskrifter, anvisningar och rekommendationer.
  • Miljöhandledningarna behandlar miljöinformation som riktar sig till medborgarna och som är avsedd för omfattande distribution.
  • Serien Miljöministeriets rapporter innehåller utredningar, arbetsgruppspromemorior, översikter och berättelser.
  • I publikationsserien Markanvändnings- och bygglagen 2000 publiceras handledningar som hänför sig till verkställandet av lagen.
 

Försäljning av publikationer

Edita och Rakennustieto säljer miljöministeriets publikation Miljön i Finland samt miljöministeriets anvisningar och handledningar i tryckt format. Resten av publikationerna finns endast elektroniskt som pdf-filer på miljöministeriets webbtjänst.

Publicerad 8.5.2013 kl. 16.23, uppdaterad 6.3.2018 kl. 12.30