Gå till innehållet

Broschyren om allemansrätten

Med allemansrätt avses att alla medborgare har rätt till naturen, oberoendeav vem som äger eller innehar marken. Broschyren berättar om rättigheter och skyldigheter som är förknippade med allemansrätten.

Broschyren finns på finska, svenska, engelska och ryska i pdf-format.

Tyvärr har vi inte tryckta broschyrer i lager just nu.

Mera information

Miliza Malmelin
specialist
miljöministeriet
0295 250 176
förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 26.7.2013 kl. 15.11, uppdaterad 29.5.2019 kl. 12.12