Säg din åsikt: Hur borde byggnadstillsynen förnyas?

Pressmeddelande 26.6.2014 kl. 10.26

Hur tycker du att verksamheten i kommunernas byggnadstillsyn kunde utvecklas? Hur kunde byggnadstillsynen betjäna sina kunder ännu bättre? Fram till den 31 augusti samlar miljöministeriet genom Dinasikt.fi-tjänsten respons och utvecklingsidéer angående reformen av byggnadstillsynen.

Byggnadstillsynernas verksamhetsprinciper, prissättning och resurser varierar betydligt mellan olika kommuner. Många som byggt både i hemkommunen och på stugan har kunnat observera skillnaderna i olika kommuners praxis - samma gäller många byggföretagare.

Målet med reformen av byggnadstillsynen är att utveckla verksamhetssätten och förbättra byggnadstillsynernas resurser samt öka informationsutbytet och yrkeskompetensen tillsammans med en jämlik behandling av kunderna. Beslutet om reformen var en del av regeringens strukturpolitiska program år 2013.

Byggnadstillsyner förnyas år 2016

Reformen bereds av en arbetsgrupp vars uppgift är att utvärdera olika alternativ speciellt i frågan om struktur och verksamhetsmodeller för byggnadstillsyner samt en enhetligare kvalitet. I praktiken har man redan i 64 kommuner framgångsrikt samarbetat inom byggnadstillsynen. Man strävar till att också samla de bästa av dessa upplevelser till stöd för reformarbetet.

Arbetsgruppens uppgift är att utarbeta ett förslag över olika alternativ senast den 31 augusti. På basen av detta inleds lagberedningen. Den egentliga reformen av byggnadstillsynen är tänkt att genomföras före utgången av 2016.

Ytterligare information

Arbetsgruppens ordförande, byggnadsrådet Aila Korpivaara, miljöministeriet, tfn 0295 250 137, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV