Gå till innehållet

Boende

Miljöministeriet har som mål att boendeförhållandena motsvarar människornas behov och att bostadsmarknaden är fungerande. Bostadspolitiken går ut på att främja varje individs möjlighet till ett boende som motsvarar livssituationen, hållbar utveckling, ett fungerande samhälle och arbetsmarknad och de boendes påverkningsmöjligheter.

Miljöministeriets avdelning för den byggda miljön, områden och samhällen enheten, ansvarar för boendefrågorna. Finansieringscentralen och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar understöd som gäller boende och byggande, bidrag och borgen samt styr och övervakar användningen av ARA-bostäderna.

Publicerad 27.3.2013 kl. 13.40, uppdaterad 17.7.2018 kl. 16.50