Gå till innehållet

Avtalsförhandlingarna om markanvändning, boende och trafik (MBT) fortsätter – nya stadsregioner tas med

Pressmeddelande 31.3.2020 kl. 13.51

Finanspolitiska ministerutskottet diskuterade vid sitt möte den 31 mars 2020 på vilket sätt staten deltar i avtalsförhandlingarna om markanvändning, boende och trafik (MBT) i de stora stadsregionerna. Genom MBT-avtalen stärks samarbetet dels mellan kommunerna i stadsregionen, dels mellan regionen och staten.

Staten inleder förhandlingar om MBT-avtal med tre nya regioner: Jyväskylä, Lahtis och Kuopio. Av den utredning som färdigställdes i början av 2020 framgår att MBT-avtalsförfarandet på ett mångsidigt sätt gagnar både staten och stadsregionerna, bland annat när det gäller klimatarbetet och urbaniseringen. De förhandlingar om MBT-avtalens innehåll som inleddes våren 2019 fortsätter med stadsregionerna Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg. Avsikten är att avtalsförhandlingarna ska slutföras så snart som möjligt.

För statens del är avtalsparterna följande: miljöministeriet, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), Trafikledsverket, Transport- och kommunikationsverket Traficom och närings-, trafik- och miljöcentralen, och i fråga om avtalet för Helsingforsregionen även finansministeriet.

Mer information:
Timo Juurikkala, miljö- och klimatminister Krista Mikkonens specialmedarbetare, tfn 040 555 4013, timo.juurikkala@ym.fi
Johanna Juselius, kommunikationsminister Timo Harakkas specialmedarbetare, tfn 050 372 7062, johanna.juselius@lvm.fi
Tommi Laanti, bostadsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 146, fornamn.efternamn@ym.fi
Timo Kievari, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 040 059 3706, timo.kievari@lvm.fi

  • FI
  •  
  • SV