Inkomstgränserna för ARA-bostäder slopas

Pressmeddelande 1.2.2018 kl. 10.28

Statsrådet godkände i dag en ändring av en förordning som innebär att de strikta inkomstgränserna för nya boende slopas i fråga om statligt subventionerade hyres- och delägarbostäder. De inkomstgränser som gällt nya boende i ARA-bostäder och dem som byter bostad hann vara i kraft i ett drygt år i huvudstadsregionen, och under denna tid har man aktivt följt med inkomstgränsernas verkningar. Valet av boende kommer i fortsättningen att ske utifrån sökandens bostadsbehov, inkomster och förmögenhet.

Regeringen har dessutom frångått planerna på att börja göra regelbundna kontroller av inkomsterna för dem som bor i ARA-bostäder. En utredning som miljöministeriet har beställt visade att detta skulle vara förknippat med flera problem, t.ex. de flitfällor som inkomstkontroller eventuellt medför.

Ändringen av förordningen träder i kraft den 1 mars 2018.

Mer information:

Anna Saarinen, regeringssekreterare, tfn 0295 250 258, fornamn.efternamn@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV