Lagstiftning och anvisningar om boendet

Den viktigaste lagstiftningen om boendet och olika former av stöd till boendet har delats in på följande sätt:

  • Hyresbostäder
  • Ägarbostäder
  • Bostadsrättsbostäder och delägarbostäder
  • Understöd för och belåning av bostäder (arava och räntestöd)

Alla bestämmelser som gäller bostadspolitiska stödformer hör till miljöministeriets förvaltningsområde. Utöver detta hör lagstiftningen om bostadsrättsboende till miljöministeriet. Däremot hör lagstiftningen om bostadshyra och bostadsaktiebolag samt bostadsköp och fastighetsförmedling till justitieministeriets förvaltningsområde och lagstiftningen om bostadsbidrag och hälsoskyddstillsyn till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

De lagstiftningsprojekt som pågår vid miljöministeriet finns presenterade separat.

Ytterligare information om lagstiftningen:

Regeringssekreterare Ville Koponen, tfn 0295 250 132, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 12.3.2013 kl. 15.52, uppdaterad 3.3.2017 kl. 16.14