Gå till innehållet

Lagstiftning och anvisningar: boende

De boendefrågor som hör till miljöministeriets ansvarsområde hänför sig till statligt subventionerad bostadsproduktion och andra bostadspolitiska stöd. Dessutom hör lagstiftningen om bostadsrättsboende till miljöministeriet.

Den lagstiftning om boendet som hör till miljöministeriets ansvarsområde har delats in på följande sätt:

  • Lagstiftningen om hyresbostäder
  • Lagstiftningen om ägarbostäder
  • Lagstiftningen om boende i bostadsrättsbostad och delägarbostad
  • Lagstiftningen om boende för grupper med särskilda behov
  • Annan lagstiftning om boendet

De lagstiftningsprojekt som pågår vid miljöministeriet presenteras separat.

Lagstiftning som anknyter till boende ingår också i vissa andra ministeriers ansvarsområden. Exempelvis lagstiftningen om bostadshyra och bostadsaktiebolag samt bostadsköp och fastighetsförmedling hör till justitieministeriets förvaltningsområde och lagstiftningen om bostadsbidrag och hälsoskyddstillsyn till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Ytterligare information om lagstiftningen om boendet:

Ville Koponen, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 132, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 12.3.2013 kl. 15.52, uppdaterad 29.7.2019 kl. 10.21