Annan lagstiftning om boendet

Nedan har vi samlat allmänna bestämmelser om bostadsförvaltning och andra bestämmelser om boendet.

  • Lag om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (71/2007)
  • Statsrådets förordning om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (285/2007)
  • Lag om statens bostadsfond (1144/1989)
  • Statsrådets förordning om statens bostadsfond (286/2007)
Publicerad 27.3.2013 kl. 17.29, uppdaterad 16.3.2017 kl. 11.18