Gå till innehållet

Annan lagstiftning om boendet

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), som lyder under miljöministeriet, beviljar merparten av de bostadspolitiska stöd som hör till miljöministeriets förvaltningsområde.

  • Lag om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 71/2007 (Finlex)
  • Statsrådets förordning om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 285/2007 (Finlex)

Statens bostadsfond

Merparten av de bostadspolitiska stöd som hör till miljöministeriets förvaltningsområde betalas med medel ur statens bostadsfond.

  • Lag om statens bostadsfond 1144/1989 (Finlex)
  • Statsrådets förordning om statens bostadsfond 286/2007 (Finlex)

Infrastrukturstöd till kommunerna

Kommuner som har ingått ett MBT-avtal med staten om markanvändning, boende och trafik kan få understöd för byggande av infrastruktur i nya bostadsområden och områden med kompletteringsbyggande.

  • Statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2016—2019 beviljas för byggande av kommunalteknik i bostadsområden 267/2016 (Finlex), motiveringspromemoria till förordningen 6.4.2016 (på finska)

Utvecklande av bostadsförhållandena

Bestämmelser om sådant utvecklande av bostadsförhållandena som hör till staten och kommunerna finns i en separat lag.

  • Lag om utvecklande av bostadsförhållandena 919/1985 (Finlex)
Publicerad 27.3.2013 kl. 17.29, uppdaterad 29.7.2019 kl. 11.25