Lagstiftningen om ägarbostäder

  • Lag om bostadssparpremier (1634/1992)
  • Förordning om bostadssparpremier (1636/1992)
  • Lag om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/1982)
  • Förordning om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (672/1982)
  • Lag om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996)
  • Lag om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus (205/1996)
  • Lag om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993)
  • Statsrådets förordning om godkännande av lån som räntestödslån för ägarbostäder (729/2006)
  • Lag om bostadsaktiebolag (1599/2009)
Publicerad 12.3.2013 kl. 16.12, uppdaterad 3.3.2017 kl. 15.44