Gå till innehållet

Lagstiftningen om ägarbostäder

BSP-systemet

BSP, det vill säga bostadsspar- och stödsystemet, är avsett för personer i åldern 15–39 som vill köpa en egen första ägarbostad. Systemet inbegriper betalning av en skattefri ränta och tilläggsränta på den summa som sparats för anskaffning av bostaden samt ett räntestöd som betalas på bostadslånet.

  • Lag om bostadssparpremier 1634/1992 (Finlex)
  • Förordning om bostadssparpremier 1636/1992 (Finlex)
  • Lag om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad 639/1982 (Finlex)
  • Förordning om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad 672/1982 (Finlex)

Borgen

Statsborgen kan beviljas för lån som tas upp för köp av ägarbostad eller byggande av egnahemshus. Banken beviljar borgen i samband med att beslutet om bostadslån fattas, och för den ska betalas en borgensavgift. Borgensavgift tas dock inte ut, om det betalas räntestöd för lånet.

  • Lag om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996)

Staten kan bevilja borgen för ett lån som ett bostadsaktiebolag tar för ombyggnad av en byggnad som bolaget äger. Bolaget ska ha tillräckliga förutsättningar för att återbetala lånet och för borgen tas det ut en borgensavgift.

  • Lag om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag (941/2014)

Stöd enligt följande lagar beviljas inte längre, men lagarna tillämpas dock på stöd som tidigare beviljats enligt dem:

  • Lag om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus (205/1996)
  • Lag om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993)
  • Statsrådets förordning om godkännande av lån som räntestödslån för ägarbostäder (729/2006)
Publicerad 12.3.2013 kl. 16.12, uppdaterad 29.7.2019 kl. 11.00