Lagstiftningen om boende för grupper med särskilda behov

Understöd för bostäder avsedda för grupper med särskilda behov

Staten beviljar investeringsunderstöd för produktion av hyresbostäder som är avsedda för grupper med särskilda behov. Grupper med särskilda behov är till exempel äldre personer med försämrat allmäntillstånd eller minnessjukdomar, personer med funktionsnedsättning, bostadslösa, rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården, klienter inom psykiatrisk rehabilitering samt studerande och unga. Bostadsprojekt som får understöd beviljas alltid också ett räntestödslån.

  • Lag om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov 1281/2004 (Finlex)

Reparations- och hissunderstöd

Reparationsunderstöd kan beviljas för reparation av bostäder för äldre som har fyllt 65 år eller personer med funktionsnedsättning. Understöd kan beviljas förutsatt att personens inkomster inte överstiger de inkomstgränser som fastställts enligt hushållets storlek och att värdet på förmögenheten är ringa. För att främja äldre personers möjligheter att bo hemma beviljas det också hiss- och tillgänglighetsunderstöd.

  • Lag om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder 1087/2016 (Finlex)
  • Statsrådets förordning om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder 1373/2016 (Finlex), motiveringspromemorior till förordningen 7.6.2018 (höjning av inkomstgränser, på finska) och 14.12.2016 (ursprunglig, på finska)
Publicerad 29.7.2019 kl. 11.29, uppdaterad 30.7.2019 kl. 9.50