Gå till innehållet

Lagstiftning om boende i delägarbostad och bostadsrättslägenhet

Bostadsrättsbostäder

Bostadsrättsbostäderna är en separat bostadsbesittningsform mellan hyresboende och ägarboende. Den boende betalar en bostadsrättsavgift för bostaden samt ett bruksvederlag varje månad. Bostaden kan inte lösas in till ägarbostad, men den boende har bestående boendetrygghet. Bestämmelser om boende i bostadsrättsbostäder finns i en separat lag. Bostadsrättsbostäderna har med några få undantag finansierats med statligt understöd, antingen arava- eller räntestödslån. Bestämmelserna om samförvaltning mellan de boende och ägarna finns i samma lag som bestämmelserna om hyresbostäder som finansierats med räntestödslån.

 • Lag om bostadsrättsbostäder 650/1990 (Finlex)
 • Miljöministeriets förordning om formuläret för ansökan om bostadsrätt 793/2003 (Finlex)
 • Miljöministeriets förordning om formuläret för bostadsrättsavtal 794/2003 (Finlex)
 • Lag om bostadsrättsföreningar 1072/1994 (Finlex), hör till justitieministeriets förvaltningsområde
 • Statsrådets förordning om anteckning och slopande av bruksrättighets- och överlåtelsebegränsningar för bostadsrättsbostäder samt avförande av anteckningar 78/2006 (Finlex), motiveringspromemorior till förordningen 19.12.2018 (elektroniskt bostadsdatasystem, på finska) och 16.1.2006 (ursprunglig, på finska)
 • Aravalag 1189/1993 (Finlex)
 • Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån 604/2001 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån 666/2001 (Finlex), motiveringspromemoria till förordningen 13.6.2018 (nya lånevillkor, på finska)
 • Lag om samförvaltning i hyreshus 649/1990 (Finlex)

Delägarbostäder

I en delägarbostad bor man först som hyresgäst, och när hyresperioden löpt ut kan man lösa in bostaden så att man äger den helt. Delägarbostäder produceras med både statligt stöd och fri finansiering. Bestämmelser om statligt subventionerade delägarbostäder finns i en separat lag, som trädde i kraft den 1 mars 2002. För delägarbostäder som finansierats före detta datum gäller enbart villkoren i det avtal som ingåtts mellan bostadsproducenten och den som bor i bostaden. Valet av boende till delägarbostäder som subventioneras av staten sker på samma sätt som när man väljer boende till statsunderstödda hyresbostäder.

 • Lag om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder 232/2002 (Finlex)
 • Lag om samförvaltning i hyreshus 649/1990 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder 166/2008 (Finlex), motiveringspromemoria till förordningen 12.3.2008 (på finska)
Publicerad 12.3.2013 kl. 12.48, uppdaterad 30.7.2019 kl. 9.52