Lagstiftning om boende i delägarbostad och bostadsrättslägenhet

  • Lag om bostadsrättsbostäder (650/1990)
  • Miljöministeriets förordning om formuläret för ansökan om bostadsrätt (793/2003)
  • Miljöministeriets förordning om formuläret för bostadsrättsavtal (794/2003)
  • Lag om bostadsrättsföreningar (1072/1994)
  • Statsrådets förordning om anteckning och slopande av bruksrättighets- och överlåtelsebegränsningar för bostadsrättsbostäder samt avförande av anteckningar (78/2006)
  • Aravalag (1189/1993)
  • Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001)
  • Statsrådets förordning om val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder (166/2008)
  • Lag om delägarbostäder som finansieras med räntestödslön för hyresbostäder (232/2002)
  • Lag om samförvaltning i hyreshus (649/1990)
Publicerad 12.3.2013 kl. 12.48, uppdaterad 3.3.2017 kl. 15.45