Lagstiftningen om hyresbostäder

  • Lag om samförvaltning i hyreshus (481/1990)
  • Aravalag (1189/1993)
  • Aravabegränsningslag (1190/1993)
  • Statsrådets förordning om val av boende till arava- och räntestödshyresbostäder (166/2008)
  • Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001)
  • Lag om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder (856/2008)
  • Lag om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen (176/2009)
  • Lag om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004)
  • Lag om hyra av bostadslägenhet (481/1995) (hörs till justitieministeriets förvaltningsområde)
Publicerad 12.3.2013 kl. 16.44, uppdaterad 3.3.2017 kl. 15.41