Lagstiftningsprojekt som gäller boendet

Aktuellt RSS

På remiss: ett utkast till lag som ska förebygga ekonomiska svårigheter i hyres- och bostadsrättssamfund som beviljats aravalån

20.6.2018
Miljöministeriet har i dag sänt ett utkast till en regeringsproposition på remiss i en fråga som gäller utveckling av de ekonomiska stödåtgärderna till samfund som äger hyres- och bostadsrättshus som finansierats med statligt stöd.