Gå till innehållet

Lagstiftningsprojekt som gäller boendet

Aktuellt RSS

Bostadsrättssystemet ses över, lagförslag på remiss

20.5.2020
Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett lagförslag som ska leda till skäligare boendekostnader i bostadsrättssystemet, stärka de boendes ställning och förenkla processen för val av boende. Syftet är att säkerställa att bostadsrättsbostäder är en fungerande och lockande boendeform även i framtiden.

  • FI
  •  
  • SV