Lagstiftningsprojekt som gäller boendet

Aktuellt RSS

Utkast till lag om en höjning av investeringsunderstödet för student- och ungdomsbostäder på remiss

16.7.2019
Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till proposition genom vilken det maximala belopp investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov, i det här fallet understöd som beviljas för student- och ungdomsbostäder, höjs från 10 procent till 15 procent. Understöd beviljas för kostnader som godkänts för byggande, anskaffning eller ombyggnad av bostäder. Inga andra ändringar föreslås i understödet.

  • FI
  •  
  • SV