Gå till innehållet

Revidering av lagen om bostadsrättsbostäder

Att bo i bostadsrättsbostad är ett alternativ till att hyra eller äga en bostad. Det är en boendeform där personen har bostadsrätt till en bostad som ägs av det bolag som är byggherre.

Syftet med den aktuella lagreformen är att säkerställa att bostadsrättsbostäder ska erbjudas till rimligt pris och utgöra en lockande boendeform även i framtiden. Systemet med bostadsrättsbostäder ska inte läggas om radikalt, utan de grundläggande principerna förblir oförändrade.

I samband med reformen av systemet ska man i enlighet med regeringsprogrammet beakta följande:

  • rimliga boendekostnader
  • systemets transparens
  • invånarnas möjligheter att påverka
  • en utveckling av valet av de boende

Beredningen baserar sig på omfattande utredningar och samråd

Reformen av bostadsrättssystemet bereddes i hög grad under den förra regeringsperioden. Den beredning som nu pågår baserar sig på de utredningar som gjorts tidigare, de synpunkter som intressegrupper lagt fram och resultat från andra samråd som ordnats.

Ett lagutkast ska sändas på remiss under våren.

Mer information

Anu Karjalainen, regeringssekreterare, miljöministeriet, tfn 0295 250 067, anu.karjalainen@ym.fi

Bostadsrättssystemet ses över, lagförslag på remiss 20.5.2020
Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett lagförslag som ska leda till skäligare boendekostnader i bostadsrättssystemet, stärka de boendes ställning och förenkla processen för val av boende. Syftet är att säkerställa att bostadsrättsbostäder är en fungerande och lockande boendeform även i framtiden.
Läs mer
Publicerad 9.3.2020 kl. 10.57, uppdaterad 9.3.2020 kl. 10.56
  • FI
  •  
  • SV