Gå till innehållet

Program och strategier – boende

Maskot
Maskot, Picture Agency Gorilla

Regeringsprogrammet har som mål att stödja en hållbar stadsutveckling och utöka bostadsbyggandet i de växande stadsregionerna, så att den ökande efterfrågan på bostäder kan tillgodoses, boendepriserna bli rimligare och arbetskraftens rörlighet underlättas.

En ökning av den statsunderstödda produktionen av bostäder till rimligt pris ska utgöra ett komplement till utbudet av privata bostäder som tillhandahålls på marknadsvillkor och bidra till att stabilisera konjunkturen. Metropolområdets betydelse och särskilda behov ska beaktas. I stadspolitiken understryks förebyggandet av segregation och utvecklandet av förorterna. Energiprestandan i det existerande byggnadsbeståndet ska förbättras, och klimatavtrycket av det ska minskas.

Målet med en långsiktig och en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar bostadspolitik är att öka det mångsidiga bostadsutbudet i de växande områdena. Samtidigt utgörs största delen av Finland av avfolkningsområden, där den äldre befolkningens bostadsbehov framhävs. Vi ser till att utveckla boendeförhållandena i hela Finland.

De olika åldersgruppernas och befolkningsgruppernas olika behov när det gäller boende ska beaktas. Vi ser till att det statliga stödet till boende för grupper med särskilda behov är tillräckligt. Boende i gemenskap ska utvecklas. Målet är att halvera bostadslösheten under valperioden och avskaffa bostadslösheten på två valperioder, det vill säga senast 2027.

 

Publicerad 15.3.2013 kl. 16.42, uppdaterad 11.6.2019 kl. 9.39