Åtgärdsprogram för förebyggande av bostadslöshet 2016–2019

Regeringen utfärdade 9.6.16 ett principbeslut om ett åtgärdsprogram för förebyggande av bostadslöshet 2016–2019.

I programmet betonas genomgående vikten av att så tidigt som möjligt kunna identifiera risken för bostadslöshet och av att snabbt ingripa i en situation där en person är på väg att bli bostadslös eller nyss har blivit det.

Ytterligare information:

Tuula Tiainen, specialsakkunnig, tfn 0295 250 295, fornamn.efternamn@ym.fi

 

Publicerad 10.6.2016 kl. 10.56, uppdaterad 14.2.2018 kl. 14.46