Gå till innehållet

Genomslaget av stödsystemet för boende

Miljöministeriet har tillsatt ett projekt som har i uppdrag att utreda genomslaget och effektiviteten av det nuvarande stödsystemet för och beskattningen av boendet samt komma med förslag på hur de kan utvecklas. Grunden för projektet är statsrådets principbeslut om ett bostadspolitiskt åtgärdsprogram för åren 2012–2015 samt det bostadspolitiska reformpaket som man kom överens om under ramförhandlingarna våren 2013.

Salo_kesksuta_YHA_kuvapankki_Vesa_Kuusava.jpg

© Vesa Kuusava

Projektgruppens uppgifter

Avsikten är att projektgruppen under den tid som projektet pågår ska:

  • sätta upp mål för stöd- och skattesystemen för boendet genom att beakta de krav som samhället, invånaren, den offentliga ekonomin och näringslivets konkurrenskraft ställer
  • bereda och genomföra en helhetsbedömning av genomslaget och effektiviteten av stödsystemen och beskattningen i relation till de mål som satts upp samt
  • framföra utvecklingsförslag som grundar sig på en helhetsbedömning av det nuvarande systemet.

Projektgruppen granskar olika direkta stöd för boendet och byggande samt beskattningen av boendet. Dessutom bedömer projektet regleringen av stödet och dess genomslag.

Miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka är ordförande för projektgruppen och som vice ordförande fungerar finansministeriets finanspolitiska koordinerare Jukka Pekkarinen.

Under projektets gång kommer man att i hög grad föra diskussioner med aktörer och intressenter inom branschen. Projektgruppens mandatperiod utgår den 31 januari 2015. Avsikten är att resultaten av projektet ska kunna utnyttjas vid utarbetandet av nästa regeringsprogram.

Ytterligare information:

Huvudprojekterare Tommi Laanti, tfn 0295 250 146, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Publicerad 27.1.2014 kl. 12.31, uppdaterad 3.2.2014 kl. 8.48
  • FI
  •  
  • SV