Gå till innehållet

Info om miljöministeriets webbplats

Ym.fi är miljöministeriets webbplats.

Sidorna riktar sig till var och en som är intresserad av miljöministeriets förvaltningsområde – till företag, kommuner, myndigheter och enskilda medborgare. Webbplatsen erbjuder omfattande information om ärenden som hör till miljöministeriets område, till exempel natur- och miljöskydd, boende och byggande samt om ministeriets organisation. Här hittar du information om aktuella projekt, lagstiftning som är under beredning samt ministeriets anvisningar och bestämmelser. Vi berättar också om hur miljöministeriet arbetar för Finlands mål i Europeiska unionen och i andra internationella sammanhang. Webbplatsen uppdateras på finska, svenska och engelska.

Finlands miljöcentral och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, som hör till miljöförvaltningen, har egna webbplatser. Du hittar länkar till dem i den här sidans övre kant. Därtill har NMT-centralerna och regionalförvaltningsverken sina egna webbplatser. Pressmeddelanden, utbildningar, publikationer och annat aktuellt material från dem finns i hela sin omfattning på organisationernas egna webbplatser.

Dessutom erbjuder miljöförvaltningens gemensamma webbplats miljo.fi omfattande information åt medborgare och organisationer om bland annat miljöns tillstånd, olika arter, miljötillstånd och pågående utvärderingsprojekt. Du hittar också en länk till miljo.fi överst på den här sidan.

Upphovsrätt

Webbplatsen ym.fi innehåller upphovsrättsligt skyddat material. Det är tillåtet att länka till ym.fi och att med iakttagande av god sed använda de textmaterial som finns på webbplatsen. Användning av fotografier, annat bildmaterial och kartor bör alltid avtalas särskilt med miljöförvaltningens webbredaktion: Verkkotoimituksen osoite

 

Vid användning av det material som finns på ym.fi bör källa och hämtningsdatum nämnas.

Inget register förs över användare

Det upprättas inget personregister över dem som använder tjänsten. I samband med att användare ger respons frågas det efter e-postadress eller andra kontaktuppgifter. Användaren kan också ge respons anonymt, men om svar önskas måste användaren uppge sina kontaktuppgifter. E-postadresser som anges i pressmeddelandetjänsten används enbart för att skicka pressmeddelanden till prenumeranter.

Användning av kakor och insamling av besöksstatistik

Ym.fi använder kakor (cookies). En del av dem hänför sig till tjänstens funktioner, en del till besöksstatistiken. Man kan välja att inte ta emot kakor genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Detta kan dock leda till att webbplatsen fungerar bristfälligt. Med tanke på utvecklandet av tjänsten samlas det in allmän statistik om hur webbplatsen används. Sådana uppgifter är bl.a. information om antalet besökare, de mest besökta sidorna, via vilken webbsida besökaren har kommit till tjänsten samt de mest frekventa sökorden och webbläsarna. Uppgifter som samlas in är bl.a. användarens IP-adress, klockslag, besökta sidor, typ av webbläsare, operativsystem och skärmupplösning. Besöksstatistiken baserar sig på serverns logguppgifter samt på Google Analytics-rapportering, som använder Google Analytics-programmets kakor och Java Script-kod.

Ansvar

Miljöministeriet ansvarar för webbtjänstens innehåll. Målet är att det ska vara så aktuellt som möjligt. Eventuella fel åtgärdas utan dröjsmål.

Publicerad 31.7.2015 kl. 13.34, uppdaterad 31.7.2015 kl. 13.34