Gå till innehållet

Internationellt samarbete vid miljöministeriet

Främjandet av en välmående och hållbar livsmiljö kräver åtgärder på alla nivåer inom beslutsfattandet. Miljöfrågor i synnerhet överskrider gränserna mellan stater och att hitta lösningar kräver starkt internationellt samarbete.

Miljöministeriet representerar Finland i de forum för internationellt samarbete som hör till ministeriets förvaltningsområde. Finland är en part i mer än hundra internationella miljöavtal. Därtill deltar Finland i annat internationellt, territoriellt och bilateralt samarbete med målsättningen att bland annat främja hållbar utveckling.

Viktiga internationella samarbetsforum är bland annat:

  • Europeiska unionen
  • FN
  • OECD
  • Barents euroarktiska råd och Arktiska rådet
  • Nordiska ministerrådet (NMR)
  • Östersjörådet
  • Globala miljöfonden (GEF)
  • Europarådet
  • Internationella naturvårdsunionen (IUCN)
Publicerad 9.7.2015 kl. 12.17, uppdaterad 3.4.2019 kl. 9.47