Fast förbindelse över Fehmarn bält mellan Danmark och Tyskland

En fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland planeras över Fehmarn bält. Den fasta förbindelsen (19 km) planeras gå över Fehmarn bält mellan Rødbyhavn (Lolland, Danmark) och Tyskland (Puttgarden, Fehmarn). Förbindelsen ska bestå av en fyrfilig motorväg och en dubbelspårig järnväg. Bolaget Femern A/S som ägs av danska staten ansvarar för projektet. Projektet omfattas av Esbokonventionen. Miljöministeriet är behörig myndighet i Finland.

Förfarande för miljökonsekvensbedömning

Miljöministeriet mottog in Juni 2010 underrättelse från Danmarks miljöministerium och väg- och trafiktillståndsmyndigheten i Schleswig-Holstein i Tyskland om att ett förfarande för miljökonsekvensbedömning av en fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland ska inledas. Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland hade en möjlighet att framföra sina åsikter om huruvida projektet eventuellt medför sådana betydande skadliga miljökonsekvenser i Finland som ger Finland anledning att delta i projektets MKB-förfarande.

Dokument för miljökonsekvensbedömning (MKB-rapporter) för projektet har lanserats vid olika tidpunkter för Danmark och Tyskland. Hörande av den danska MKB-rapporten hölls i Finland hösten 2013 och hörande av den tyska MBK-rapporten sommaren 2014. MKB-förfaranden i båda länderna har avslutats, och tillstånd till projekt har beviljats.

Den tyska MKB har slutförts och tillståndsbeslutet för projektet har överlämnats till Finland

Miljöministeriet begärde synpunkter på miljökonsekvensbedömning (MKB) och den reviderade miljökonsekvensbedömningen om byggandet av en dansk-tysk undervattentunnel rörande tyska MKB-dokument mellan Puttgarten och den tyska uppdragsgränsen i Östersjön. Projektet genomförs på tysk sida av Femern A/S, för järnvägplanering och av LBV-SH, Niederlassung Lübeck, en statlig väg- och trafikmyndighet i Schleswig- Holstein, för vägdesign.

Pikkukuva_Fehmarninsalmi_YVA_kartta.
bild: Miljökonsekvensbeskrivning, förbindelsen över Fehmarn bält

Projektet godkändes av Tyskland i januari 2019. Tyskland har lämnat tillståndsdokumenten i februari 2019:

Den danska MKB har slutförts och tillståndsbeslutet för projektet har överlämnats till Finland

Miljöministeriet begärde om synpunkter på byggandet av en undervattentunnel mellan Danmark och Tyskland om den danska miljökonsekvensbedömningen hösten 2013. Projektet drivs av Femern A/S, ett danskt statligt ägt företag. Vänligen hitta bifogat material som lämnats in av Danmark, som innehöll uttalanden och Finlands svar till Danmark.

Tidigare handlingar

Handlingar som lämnats in av Danmark och Tyskland angående MKB-förfarandet och dess omfattning:

Övrigt material som Danmark och Tyskland lämnat i anslutning till projektet:

Mer information

Konsultativ tjänsteman Seija Rantakallio, förnamn.efternamn@ym.fi, tfn 0400 143 937

Publicerad 6.5.2013 kl. 14.56, uppdaterad 12.9.2019 kl. 9.18
  • FI
  •  
  • SV