Gruvprojekt i Sahavaara

Ett gruvprojekt planeras för Sahavaraara i Pajala i Sverige. Transport av järnslig från gruvan planeras ske till Äkäsjokisuu i Kolari i Finland för vidaretransport med järnväg till Kemi.

Sveriges miljömyndighet har underrättat miljöministeriet om att ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) har inletts. Miljöministeriet ber invånare, sammanslutningar och myndigheter om utlåtanden om huruvida gruvprojektet eventuellt medför sådana betydande skadliga miljökonsekvenser i Finland som ger Finland anledning att delta i projektets MKB-förfarande. Dessutom är det möjligt att framföra synpunkter på omfattningen av MKB-förfarandet till den del som konsekvenserna kan anses sträcka sig till Finland.

Sahavaaraprojektet är en del av en projekthelhet som Northland Resources AB planerat i syfte att utnyttja järnmalm. Dessutom ingår planerade gruvprojekt i Tapuli och Pellivuoma i Pajala och Hannukainen i Kolari. Gruvprojekten i Sahavaara och Tapuli har en gemensam infrastruktur.

Projektet omfattas av FN:s/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen). Miljöministeriet är behörig myndighet i Finland.

Mer information:

Internationell miljökonsekvensbedömning: Lasse Tallskog, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet,
tfn 050 413 0550, förnamn.efternamn@ym.fi

Projektansvariga Northland Resources AB, Manfred Lindvall, tfn +46 70 659 5966, 
mlindvall(at)northlandresourcesinc.com

Sveriges miljömyndighet Naturvårdsverket, Egon Enocksson, tfn +46 8 698 1191,  egon.enocksson(at)naturvardsverket.se

Publicerad 6.5.2013 kl. 14.58, uppdaterad 30.8.2016 kl. 17.42
  • FI
  •  
  • SV