Gå till innehållet

Havsplaner för Sverige - miljökonsekvensbedömning

Miljöministeriet har tagit emot en underrättelse från Sveriges miljömyndigheter om havsplaner för Sverige (för Bottniska viken, för Östersjön och för Västerhavet) och miljöbedömningar av havsplanerna. Havsplanering är till för att visa hur havet ska användas effektivt och hållbart och havsplanen visar lämplig användning av olika delar av havet.

I miljöbedömningen tillämpas FN:s ekonomiska kommission för Europas konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) med tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar.

I enlighet med konventionen har myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland möjlighet att framföra sina åsikter om utkast till havsplaner och miljörapporter.

Synpunkter om havsplanerna för Sverige ska lämnas in till miljöministeriet senast måndagen den 10.9.2018 genom att besvara en begäran om utlåtande ”Begäran om utlåtande om ett utkast till havsplaner och miljöbedömningar för Sverige” som publicerats i utlåtande.fi. Synpunkterna behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna synpunkter ska den svarande registrera sig som användare i utlåtande.fi och logga in i tjänsten. Mer ingående instruktioner om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar. Vid behov kan stöd för ibruktagandet av tjänsten begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi. Vänligen observera att alla åsikten är offentliga och att de publiceras i utlåtande.fi.

Om du inte kan lämna dina synpunkter i tjänsten utlåtande.fi, kan du också skicka åsikten per e-post till kirjaamo@ym.fi.

 

Dokument

Havsplaner för Sverige och miljökonsekvensbeskrivningar:

Havsplaner:

Miljökonsekvensbeskrivningar:

Tidigare dokument

Bakgrundsmaterial

Mer information

Konsultativa tjänstemannen Lasse Tallskog, tfn 050 413 0550, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 13.7.2018 kl. 10.23, uppdaterad 18.7.2019 kl. 13.00
  • FI
  •  
  • SV