Gå till innehållet

Inkapsling och slutdeponering av använt kärnbränsle i Sverige

Svensk Kärnbränslehantering AB planerar en inkapslingsanläggning i Oskarshamn i Sverige för hantering och slutdeponering av använt kärnbränsle. Omgivningen runt kärnkraftverket i Forsmark är det andra alternativet för placering av anläggningen.

Sverige har underrättat Finland om en miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) av en anläggning för inkapsling av kärnavfall och för slutförvaring av använt kärnavfall. Projektet omfattas av FN:s/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen).

Det projektansvariga bolaget Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har sammanställt resultaten från bedömningen i form av en miljökonsekvensbeskrivning. Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland har en möjlighet att framföra sina åsikter om projektets eventuella betydande skadliga miljökonsekvenser som anses beröra Finland. Sverige hoppas att få utlåtanden på svenska eller engelska. Utlåtanden skall lämnas in till Miljöministeriet senast 8.4.2016.

År 2011 de svenska myndigheterna skickade miljöministeriet uppgifter om bedömningsförfarandet för inkapslingsanläggningen och slutdeponeringen och dess omfattning samt information om aspekter i anslutning till projektens säkerhet. Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland hade möjlighet att framföra sina åsikter om materialet som har lagts fram till påseende. Miljöministeriet gjordde upp det följande svaret på basis av utlåtandena och åsikterna:

Mer information

Direktör Jorma Jantunen, Finlands miljöcentral, tfn 040 517 3446, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Den projektansvarige: Svensk Kärnbränslehanteringein AB, Erik Setzman, tfn +46 459 8498, förnamn.efternamn@skb.se

Publicerad 6.5.2013 kl. 15.01, uppdaterad 11.3.2016 kl. 15.02
  • FI
  •  
  • SV