Miljöbedömning av Estlands nationella utvecklingsplan för strålsäkerhet

Miljöministeriet har tagit emot en underrättelse från Estlands miljömyndigheter om en miljöbedömning av Estlands nationella utvecklingsplan för strålsäkerhet, den nationella handlingsplanen för förbyggande av radonrisk och den nationella planen för hantering av radioaktivt avfall. I miljöbedömningen av den nationella strålsäkerhetplanen tillämpas konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) med tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar. I Finland är miljöministeriet behörig myndighet för konventionen.

Begäran om utlåtande om miljöbedömningen av Estlands nationella utvecklingsplan för strålsäkerhet

Estland genomför en miljökonsekvensbedömning (SMB) för den nationella utvecklingsplanen för strålsäkerhet 2018-2027, den nationella handlingsplanen för förebyggande av radonrisk och den nationella planen för hantering av radioaktivt avfall.

Målet med den nationella utvecklingsplanen för strålsäkerhet är att säkerställa optimal strålsäkerhet och effektivitet och utveckling av strålskydd i Estland. Syftet med den nationella handlingsplanen för förebyggande av radonrisk är att minimera hälsorisker på arbetsplatser och offentliga platser med hög radonrisk. Syftet med den nationella handlingsplanen för hantering av radioaktivt avfall är att tillhandahålla medel för beslutsfattare och avfallshanterare att hantera och minska radioaktivt avfall systematiskt. Den ovanstående handlingsplanen innehåller också åtgärder om avvecklingen av reaktorerna vid det tidigare centret för utbildning av besättning för atomubåtar i Paldiski och anläggandet av en plats för slutförvaring av radioaktivt avfall.

Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland hade möjlighet att framföra sina åsikter om den nationella strålsäkerhetplanen, de åtföljande handlingsplanerna och deras miljöbedömning. Synpunkter skulle lämnas in till miljöministeriet senast måndagen den 30 september genom att besvara en begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi.

För att kunna lämna synpunkter ska du som svarar registrera dig som användare i utlåtande.fi och logga in i tjänsten. Vänligen observera att alla synpunkter är offentliga och att de publicerats i utlåtande.fi. Om du inte kan lämna dina synpunkter i tjänsten utlåtande.fi, kan du också skicka dem per e-post till kirjaamo@ym.fi.

Dokument

Tilläggsmaterial

Mer information

Konsultativ tjänsteman Lasse Tallskog, tfn 0295 250 284, förnamn.efternamn@ym.fi

 

Publicerad 22.8.2019 kl. 10.57, uppdaterad 21.11.2019 kl. 10.02
  • FI
  •  
  • SV