Gå till innehållet

Miljöbedömning av havsplanen för Estland

Miljöministeriet har tagit emot en underrättelse från Estlands miljömyndigheter om havsplanen för Estland och beskrivningar av havsplanens miljökonsekvenser.

I miljöbedömningen tillämpas konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) med tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar. I Finland är miljöministeriet behörig myndighet för konventionen.

Begäran om utlåtande om miljöbedömning av havsplanen för Estland

Estland har utarbetat en havsplan som innehåller beskrivningar av miljökonsekvenser av utkastet till plan. Målet med havsplanering är att komma överens om de långsiktiga principerna för användning av estniska havsområden för att satsa på och upprätthålla en god marin miljö och för att främja havsekonomi.

Utkastet till havsplan baserar sig på en beskrivning av de olika formerna för användning av havsområdena. I utkastet behandlas bl.a. följande användningsformer: fiske, fiskar, vattenbruk av alger och musslor, sjötransporter, sjöräddning, bekämpning av förorening, gränskontroll, energiproduktion, infrastrukturen på havsbotten, maritim turism, naturobjekt som bör skyddas, maritim kultur, försvar, mineralreserver och dumpningsområden.

Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland hade möjlighet att framföra sina åsikter om utkast till havsplanen och beskrivningarna av miljökonsekvenser. Synpunkter skulle lämnas in till miljöministeriet senast onsdagen den 3 juli 2019 genom att besvara en begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi.

För att kunna lämna synpunkter skulle du som svarar registrera dig som användare i utlåtande.fi och logga in i tjänsten. Vänligen observera att alla synpunkter är offentliga och att de publiceras i utlåtande.fi. Om du inte kunde lämna dina synpunkter i tjänsten utlåtande.fi, kan du också skicka dem per e-post till kirjaamo@ym.fi

Dokument

Mer information

Konsultativ tjänsteman Lasse Tallskog, tfn 0295 250 284, fornamn.efternamn@ym.fi

 

 

 

Publicerad 3.6.2019 kl. 13.27, uppdaterad 12.9.2019 kl. 9.14
  • FI
  •  
  • SV