Miljökonsekvensbedömning för planerad utbyggnad av slutförvaret för radioaktivt avfall i Sverige

Finland har av myndigheterna i Sverige tagit emot en underrättelse om MKB-förfarande för utökning av befintligt slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall i Forsmark, Östhammars kommun i Sverige. Denna underrättelse är en tillämpning av Esbokonventionen (FN:s ekonomiska kommission för Europas konvention om miljökonsekvensbedömningar i ett gränsöverskridande sammanhang E/ECE/1250, FördrS 67/1997). Det projektansvariga bolaget är Svensk Kärn-bränslehantering AB (SKB).

Samråd om resultatet av miljökonsekvensbedömningen


Tidigare dokument

Mer information:

internationell miljökonsekvensbedömning: miljöministeriet, Seija Rantakallio,
seija.rantakallio@ym.fi, tfn +358 400 143 937

Naturvårdsverket, Egon Enocksson, egon.enocksson@naturvardsverket.se, tfn +46 10 698 11 91

projektansvarig, SKB, Helén Segerstedt, helen.segerstedt.konsult@skb.se, tfn +46 70 6936425

Publicerad 6.5.2013 kl. 14.52, uppdaterad 13.4.2018 kl. 16.15
  • FI
  •  
  • SV