Gå till innehållet

Strategisk miljökonsekvensbedömning av detaljplanen för estniska Vaivara

Energibolaget Eesti Energia Õlitööstus AS planerar en utvidgning av sin produktion i Vaivara kommun på den estniska kusten. Därför gör kommunen upp en detaljplan som gör det möjligt att uppföra högst fyra nya produktionsanläggningar för skifferolja och den infrastruktur som dessa förutsätter samt en efterbehandlingsanläggning och en behandlingsanläggning för aska som ska säljas.

Estlands miljömyndighet har underrättat miljöministeriet om en strategisk miljökonsekvensbedömning av detaljplanen. Estlands miljöministerium är kontaktmyndighet för miljökonsekvensbedömningen.

Utfrågning om miljökonsekvensbedömningen 2014

På projektet tillämpas FN:s/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) och SEA-protokollet, som lyder under denna. Miljöministeriet är behörig myndighet i Finland.

Finländska myndigheter, invånare och sammanslutningar har möjlighet att under perioden 5.3−4.4.2014 framföra sina åsikter om den strategiska miljökonsekvensbedömningen till de delar konsekvenserna kan anses sträcka sig till Finland.

Mer information om projektet och dess miljökonsekvenser fås i sammanfattningen av rapporten om den strategiska miljökonsekvensbedömningen av detaljplanen för området kring oljefabriken. Rapporten är en utredning om projektet, dess miljökonsekvenser och möjligheterna att lindra miljökonsekvenserna och har beställts av det ansvariga bolaget Eesti Energia Õlitööstus AS.

Handlingar i anslutning till miljökonsekvensbedömningen:

Miljöministeriet gav Estland ett utlåtande den 7 april 2011, där det berättade att det deltar i projektets miljökonsekvensbedömning. Projektets miljökonsekvenser är omfattande och kan sträcka sig ända till Finland.

En utfrågning om miljökonsekvensbedömningen för den aktuella detaljplaneändringen hölls också 19.12.2011−18.1.2012.

Mer information:

Regeringssekreterare Erja Werdi, miljöministeriet,
tfn 0295 250 312, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Projektansvarig, Eesti Energia Õlitööstus AS, miljöchef, Tõnis Meriste,
tfn +372 5158153, tonis.meriste@energia.ee

Publicerad 6.5.2013 kl. 15.11, uppdaterad 5.3.2014 kl. 8.03
  • FI
  •  
  • SV