Gå till innehållet

Sveriges åtgärdsprogram för havsmiljön

Miljöministeriet har tagit emot en underrättelse från Sveriges miljömyndigheter om ett åtgärdsprogram för Sveriges havsmiljö och en miljöbedömning av programmet. Programmet ska innehålla de åtgärder som krävs för att god miljöstatus ska uppnås i den marina miljön senast 2020.

I miljöbedömningen tillämpas FN:s/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) med tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar.

I enlighet med konventionen hade myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland möjlighet att framföra sina åsikter om förslaget till åtgärdsprogram och miljörapport  19.3.-20.4.2015.

Handlingar

Mer information

Konsultative tjänstemannen Lasse Tallskog, tfn 050 413 0550, fornamn.efteramn@ymparisto.fi

Publicerad 18.3.2015 kl. 14.42, uppdaterad 15.5.2015 kl. 14.34
  • FI
  •  
  • SV