Vindkraftsprojektet Södra Midsjöbanken i Sverige

På området Södra Midsjöbanken, som ligger inom den svenska ekonomiska zonen, planeras en vindkraftspark.

Södra Midsjöbanken är belägen ca 100 km sydost om Ölands sydspets. Det område som projektet omfattar har en yta på ca 320 km2.  På området finns det utrymme för sammanlagt omkring 300 vindkraftverk med en installerad effekt på ca 2100 megawatt. Höjden på ett enskilt vindkraftverk är ca 200 meter. Den muddring som projektet förutsätter omfattar under tre byggnadsår sammanlagt ca 600 000 m3.

Miljökonsekvensbedömning

Finland mottog in Juni 2011 underrättelse från myndigheterna i Sverige  enligt Esbokonventionen om att  miljökonsekvensbedömning av vindkraftsprojektet Södra Midsjöbanken ska inledas. Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland hade en möjlighet att framföra sina åsikter om huruvida projektet eventuellt medför sådana betydande skadliga miljökonsekvenser i Finland som ger Finland anledning att delta i projektets MKB-förfarande. Finland har utryckt intresse för att delta i MKB-förfarandet.

Sverige har uderrättat FInland om att planeringen av vindkraftsprojektet Södra Midsjöbanken går framåt och att miljökonsekvenserna har bedömts (konsekvensbeskrivning). Effekten av enskilda turbiner har ökats och vindparken ska enligt planerna anslutas till det svenska stamnätet.

Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland hade till 2.12.2015 möjlighet att framföra sina åsikter om resultatet av miljökonsekvensbedömningen till de delar konsekvenserna kan anses sträcka sig till Finland. Resultaten från bedömningen har sammanställts i form av en konsekvensbeskrivning.

Remissmaterial

Tidigare handlingar

Mer information:

Internationell miljökonsekvensbedömning, Jorma Jantunen, direktör, Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 040 517 34 46

Projektansvarig: E.ON, Climate and Renewables, Lars Welander, lars.welander(at)eon.com, tfn +46 725 71 25 13

Publicerad 6.5.2013 kl. 14.54, uppdaterad 22.9.2016 kl. 13.55
  • FI
  •  
  • SV